06.01.2017 Tarihinde Fakültemizde Yapılan Yardımcı Doçent Yabancı Dil Sınavı Sonuçları

Farmasötik Botanik, Farmakognozi, Analitik Kimya ve Farmasötik Kimya Anabilim Dalları için 09.12.2016 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilen 1 (bir) yardımcı doçent kadrosuna başvuran adayların yabancı dil sınav sonuçları: 

AD SOYAD

ANABİLİM DALI

SONUÇ

Dr. Sevil TÜTÜNCÜ KONYAR

Farmasötik Botanik

BAŞARILI

Dr. Mehmet TEKİN

Farmasötik Botanik

BAŞARILI

Dr. Muhip HİLOOĞLU

Farmasötik Botanik

GİRMEDİ

Dr. Havser ERTEM VAİZOĞULLAR

Farmasötik Botanik

BAŞARISIZ

Dr. Gülsen KENDİR

Farmasötik Botanik

BAŞARISIZ

Dr. Mehmet BOĞA

Farmakognozi

BAŞARISIZ

Dr. Gülsen TEL ÇAYAN

Analitik Kimya

GİRMEDİ

Dr. Çağlar DEMİRBAĞ

Analitik Kimya

BAŞARILI

Dr. Ayça KARASAKAL

Analitik Kimya

BAŞARISIZ

Dr. Şükran AKKUŞ ÖZEN

Analitik Kimya

BAŞARISIZ

Dr. Melike ATAKOL

Analitik Kimya

GİRMEDİ

Dr. Murat BİNGÜL

Farmasötik Kimya

BAŞARILI

Dr. Tahir SAVRAN

Farmasötik Kimya

BAŞARILI

Dr. Serap YILMAZ

Farmasötik Kimya

BAŞARILI

Dr. Samet MERT

Farmasötik Kimya

BAŞARILI

Bu içerik 10.01.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 467 kez okundu.