Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Yrd.Doç.Dr. Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Başkan
Görev Süresi : 18.08.2017 - 18.08.2020
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Yasemin ŞAHBAZ

Görev : Üye
Görev Süresi : 18.08.2017 - 18.08.2020
TÜ E-Posta : yaseminsahbaz@trakya.edu.tr