8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri


Resim

“HAYDİ ANLAT BANA NEYDİ ANA”

 

Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Kadınlarımızı Anlatıyoruz

 

VİDEO GÖSTERİMİ

 

Trakya Üniversitesinin sevgili öğrencileri, haydi telefonlarınızı alın elinize, kendi annelerinizi, başka anneleri hatta evden uzakta kaldığınız zamanda belki de size annenizi aratmayan yakın arkadaşlarınızı anlatan videolar çekip bizimle paylaşın. Yaşamımızı renklendiren, anlam katan, sevgisini ve şefkatini bize daima hissettiren hayatımızdaki bütün kadınların o sımsıcak öykülerini bir de bize siz anlatın.

 

“Haydi Anlat Bana Neydi Ana” isimli video gösterimi Trakya Üniversitesinin bütün öğrencilerine açıktır. Katılımcılar, cep telefonlarındaki kameralar dâhil her türlü ekipmanı kullanarak çekim yapabilir. Videoların 2 dakikayla sınırlandırılması önemlidir. Videolar, kısa film biçiminde kurgulanabileceği gibi, kısa röportajlar, fotoğraflar bir başka ifadeyle yaşamdan kesitlerden oluşan görüntülerin bir araya getirilmesi ile hazırlanabilir.

 

Seçilen videolar 08 Mart 2016 tarihinde gösterilecek ve gösterime hak kazanan video sahibi öğrencilere diledikleri zaman kullanabilecekleri sinema biletleri hediye edilecektir.

 

Son başvuru tarihi ve yeri                                      : 04 Mart 2016, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Balkan Yerleşkesi Edirne Tel: 0 284 223 3333

 

Not: Başvuru bireysel olarak yapılacaktır.

 

Gösterime hak kazanan videoların açıklanması   : Sonuçlar 07 Mart 2016 tarihinde  www.trakya.edu.tr adresinden açıklanacaktır.

 

Videoların gösterim tarihi                                       : 08 Mart 2016 tarihinde saat 19.00’da Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim Merkezinde toplu olarak gösterilecektir.

 

Seçici Kurul                                                             : Yrd. Doç. Dr. Ercan YILMAZ (Trakya Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. Ridade ÖZTÜRK (Trakya Üniversitesi  Edirne Teknik Bilimler M.Y.O Öğretim Üyesi), Uzman Şerif ARSLAN Trakya Üniversitesi  Basın Halkla İlişkiler Birimi)

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 1. Trakya Üniversite öğrencilerine açıktır.
 2. Video çekimleri özgün olmalıdır.
 3. Video çekimleri kurmaca ve belgesel türünde olabilir. Fotoğraf, grafik ya da animasyon kullanılabilir.
 4. Filmlerin süresi 2 dakika ile sınırlıdır.
 5. Katılımcılar en fazla 2 film ile katılabilir.
 6. Filmler, mpeg, avi, divx dosya uzantısına sahip olmalıdır ve CD’ye kaydedilerek Trakya Üniversitesi, Rektörlüğü, Balkan Yerleşkesinde, Basım Yayın Birimine, şartname imzalanarak elden teslim edilecektir.

 

VİDEO GÖSTERİM ŞARTNAMESİ

 

 1. Teslim edilen filmin kopyaları geri iade edilmez.
 2. Ön Eleme Kurulu, gösterim için başvuruda bulunan eserlerin, şartnameye uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.
 3. Eserlerin Kullanım Hakkı: 

a)      Gösterime katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında; İşleme Hakkı (Madde 21), Çoğaltma Hakkı (Madde 22), Yayma Hakkı (Madde 23), Temsil Hakkı (Madde 24), İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı (Madde 25),  bedelsiz ve süresiz olarak Trakya Üniversitesi’ne devredilmiş olacaktır.

b)      Trakya Üniversitesi katılım yolu ile elde ettiği bu eserleri radyo-televizyon, internet ve dijital iletim de dahil olmak üzere diğer her türlü ortamlarda, işaret, ses, görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.

c)      Trakya Üniversitesi, yukarıdaki bentte bahsedilen kullanımları gerçekleştirirken yararlanılan eserin sahibinin isim ve soy ismini belirtme hakkına sahiptir. 

d)     Gösterime katılan eserlerin, umuma arz edilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını tayin yetkisi, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olacaktır.

e)      Katılımcı, eserinin, umuma arz edilmesi veya yayımlanmasının, video/film içeriğinde görüntülenen kişi/kişilerin, şeref ve itibarını zedeleyecek mahiyette olmadığını ve bu kişilerin izin ve rızasının olduğunu, Trakya Üniversitesi’ne taahhüt eder.

f)       Katılımcı, gösterime katıldığı eserinin, kendisine özgü olduğunu, umuma alenileşmiş herhangi bir eserin ya da bütünü veya esaslı bir kısmı alenileşmemiş yahut ana hatları herhangi bir suretle henüz umuma tanıtılmayan bir eserin muhtevasına, maddi ve manevi zarar vermediğini, Trakya Üniversitesi’ne taahhüt eder.  

g)      Trakya Üniversitesi, gösterime katılan eserde; işleme, çoğaltma, temsil veya yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri, eser sahibinin hususi bir izni olmaksızın da yapabilir.

h)      Gösterime katılan eser sahipleri, mevcut olmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği veya kendisine ait olmayan mali ve manevi haklara ilişkin yanlış beyanda bulunmadıklarını taahhüt etmiş sayılırlar.

i)        Gösterime katılan eserin, maddi ve manevi haklarının korunma hakkı, Trakya Üniversitesi’ne aittir.

j)        Trakya Üniversitesi, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

 

Hazırlanan eser içeriğinde katılımcının adı-soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, iletişim bilgileri ile “Eserin, senaryo, görsel, işitsel ve benzeri içerikler bizzat tarafımca/tarafımızca/kurumumuzca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda/ tarafımızda/ kurumumuzda olduğunu, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim/ederiz. Gösterim şartnamesi tarafımca/tarafımızca/kurumumuzca okunmuş, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak Trakya Üniversitesi’ne geçeceği başta olmak üzere tüm şartları kabul ederim/ederiz.” yazısının bulunduğu şartname ekinde yer alan katılım formu ile birlikte teslim edilecektir.

 

Not: Gösterime katılım için başvuru formu aşağıda  yer almaktadır.

BAŞVURU FORMU

 

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

 

“Haydi Anlat Bana Neydi Ana” İsimli Video Gösterimi Başvuru Formu

 

Ad-Soyad:

Fakülte:

Bölüm:

Sınıf:

Telefon Numarası:

e-mail:

 

 

 1. Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylar, meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan sorumlu olduğumu kabul ederim.
 2. Video gösteriminde kullanılan senaryo ve müziğin özgün olduğunu ya da kulanım için izin alınmış olduğunu kabul eder, çıkabilecek telif hakkı ve benzeri sorunların tüm sorumluluğunu üstlenirim.
 3. Gösterime kabul edilirsem filmimin tüm haklarını Trakya Üniversitesine devrediyorum ve üniversitenin uygun gördüğü yerlerde gösterimine ya da internet ortamında paylaşılmasına izin veriyorum.
 4. Başvuru şartlarını yerine getirdiğimi onaylar, başvuru formundaki bilgileri ve şartnamedeki maddeleri filmin yönetmeni veya sahibi olarak kabul ederim.

 

Trakya Üniversitesi, Haydi Anlat Bana Neydi Ana Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim.

 

 

 

 

 

Tarih ve İmza:

Video Çekiminin Sahibi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Gösterime katılmak için elden teslim edilmesi gereken belgeler:

a. İmzalı başvuru formu

b. Eserin CD formatına basılmış hali

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

 

 BU DÜNYANIN EV SAHİBİDİR ‘KADIN’ KONULU

KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

KONU : “ Bu Dünyanın Ev Sahibidir ‘Kadın’ ” konulu kompozisyon yarışması.

 

AMAÇ: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın olmak olgusuna dair özgün düşünceler ortaya koymak.

 

KATILIM VE YARIŞMA ŞARTLARI:


1. 18 yaşını doldurmuş tüm kadınlara açıktır.

2. Yarışmacılar yarışmaya en çok bir eserle katılabilirler.
3. Yarışmaya gönderilecek olan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş/ katılmamış, yayınlanmamış olması gerekmektedir.
4.  Eserler, A4 sayfa boyutunda, 12 punto, Times New Roman karakteri ile 1 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanarak 2 nüsha halinde kapalı zarfla ve rumuzla elden veya posta yoluyla teslim edilecektir. (Yarışmacılar yarışmaya iki zarf ile katılacaklardır.  Eserin içerisinde bulanacağı zarfın üzerine sadece ‘Rumuz’ yazılacak, diğer zarfa ise Rumuz ile birlikte ‘İletişim Bilgileri’ ibaresi eklenecektir. İletişim bilgilerinin olduğu zarfta yarışmacının adı, soyadı, yaşı, eğitim gördüğü ya da çalıştığı bölüm, ulaşılabilecek telefon numaraları ve adresi açık olarak yazılmalıdır.)

5. Yarışmaya gönderilecek metinler düz yazı şeklinde olmalıdır.

6. Eserler özgün olmalı, başka bir eserden kopya olmamalıdır.

7. Yarışmaya katılmak üzere Üniversitemize gönderilen metinler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

8. Yarışmada dereceye giren ve girmeyen eserlerin tüm hakları Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne ait olacaktır.
9. Dereceye girenlere ödülleri Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilecektir.
10. Dereceye giren eserlere verilecek ödüller, 10 Mart 2016 tarihine kadar alınmadığı takdirde yarışmacılar tarafından herhangi bir hak talep edilemeyecektir.

11. 2014 yılında düzenlenen  “Kadın Zenginliktir” ve 2015 yılında düzenlenen “Devadır Kadın” konulu kompozisyon yarışmalarında dereceye giren eser sahiplerinin eserleri tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

ÖDÜLLER  :

 

Birinci:   Yarım Altın

İkinci:     Çeyrek Altın

Üçüncü:  Gram Altın

 

SEÇİCİ KURUL:  

 

1- Prof.Dr. Ali İhsan ÖBEK

2- Doç.Dr. Yüksel TOPALOĞLU

3- Yrd.Doç.Dr. Sevgi ÖZTÜRK

 

BAŞVURU :

BAŞVURU ADRESİ: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Balkan Yerleşkesi Edirne

Tel: 0 284 223 33 33

SON TESLİM TARİHİ: 04 Mart 2016                       

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:Sonuçlar 07 Mart 2016 www.trakya.edu.tr adresimizden öğrenilebilecektir.

ÖDÜLLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: Ödüller, 08 Mart 2016 tarihinde saat 19.00’da Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim Merkezinde düzenlenecek törende verilecektir.  

 

Bu içerik 18.02.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 767 kez okundu.