EK MADDE-2 KAPSAMINDA YAPILACAK YATAY GEÇİŞLER HAKKINDA.


Mısır ve Suriye’den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar İçin tıklayınız.

1. Islak imzalı başvuru dilekçesi.

2.
 Öğrenci belgesinin Aslı (Türkçe dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, bu belge Noter onaylı Türkçe'ye çevrilmiş olmalı)

3.  Not dökümü / Not Durum Çizelgesinin aslı (Türkçe dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, bu belge Noter onaylı Türkçe'ye çevrilmiş olmalı)

4.  LYS sonuç belgesi varsa Yerleştirme sonuç belgesi

5. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda aldığı onaylı ders içerikleri (Türkçe dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, ders içerikleri Noter onaylı Türkçe'ye çevrilmiş olmalı)

6. Nüfus cüzdanı ve Pasaport fotokopisi (Türkçe Tercümeli)

Not: 
-Değerlendirme yapılabilmesi için Türkçe dışındaki evrakların mutlaka Noter onaylı Türkçe'ye çevrilmiş olması zorunludur. Ayrıca eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

-Eğitim bilgileri ve belge kontrolü sonucunda kayıt hakkı kazanan adayların listesi Fakültemiz   internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, kesin kayıtlarını yapmak üzere gerekli belgeler ile belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Birimimize gelmeleri gerekmektedir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.
 


BAŞVURU

DEĞERLENDİRME

SONUÇ

KESİN KAYIT

YEDEK KAYIT

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

SONUÇ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

03-07-2017

25-08-2017

28-08-2017

05-09-2017

06-09-2017

11-09-2017

13-09-2017

14-09-2017

15-09-2017


Bu içerik 10.08.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 670 kez okundu.