“İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Alan 1. Sınıf Öğrencilerimize Sertifikaları Verildi.

Fakültemiz öğrencilerine, staj yapmak üzere başvurdukları kurumların talebi ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, MADDE 2 – (1)'de belirtilen "Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır." maddesine istinaden, 15 Aralık 2017 tarihinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi” tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmiş olup, eğitime katılan 1.sınıf öğrencilerimize, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ tarafından sertifikaları takdim edilmiştir.
Ek Resimler
Bu içerik 04.04.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 254 kez okundu.