Prof. Dr. Adil GÜNER'in Fakültemizin Davetlisi Olarak Vereceği "Botanik Bahçeleri Hakkında" Semineri

17/02/2016 Çarşamba günü saat 14:00'da Sabancı Kültür Merkezi'nde İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Sayın Prof. Dr. Adil GÜNER Fakültemizin davetlisi olarak, "Botanik Bahçeleri Hakkında" seminer verecektir. Tüm öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz davetlidir.

Resim
Prof. Dr. ADİL GÜNER
        ÖZGEÇMİŞ
 
        1950’de Ankara’da doğdu. 1968 yılında Ankara Fen Lisesi’ni, 1973 yılında da Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünü bitirdi. Aynı yıl, aynı bölümde Bitki Taksonomisi alanında doktora çalışmalarına başladı. 1979 yılında “Türkiye’nin Bazı Yabani Iris L. Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Çalışma” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1987 yılında doçent ve 1994 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Profesör oldu. 2002 yılında, ani bir kararla emekli oldu. Halen İstanbul’da Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin müdürlüğünü yürütmektedir. Çok sayıda bilimsel makalesi bulunan A. Güner, “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” adlı eserin 11. cildinin üç meslekdaşıyla birlikte editörlüğünü yürüttü. 1991-2006 arasında TÜBİTAK tarafından yayınlanan ‘Türk Botanik Dergisi / Turkish Journal of Botany’ adlı bilimsel derginin ve yine TEMA Vakfı tarafından yayınlanan ‘Karaca Arboretum Magazine’ adlı popüler bilimsel derginin editörlüğünü yürüttü. Cumhurbaşkanı’nın himayesinde yürütülmekte olan “Resimli Türkiye Florası Projesi” kapsamında olan “Türkiye Bitkileri Listesi (2012)” kitabının başeditörlüğünü yürüttü. Ayrıca aynı proje kapsamında “Resimli Türkiye Florası (2014)”nın ilk cildinin de başeditörüdür. Bu eserlerin başlıca önemi, ilk defa milli hudutları kapsayan floraların yayınlanmaya başlamış olması; ülkenin çoğu botanikçisinin bu eserlere katkıda bulunması; ve en önemlisi her bir tür için birer özgün Türkçe bitki adının önerilmiş olmasıdır. Böylece Türk halkının botanik bilgisine ulaşmasında önemli bir engelin aşılması yönünde adım atılmıştır.
        Evli ve üç çocukludur. Rize, Çamlıhemşin, Aşağı Vice Mahallesi’nden, Ezmecoğulları’ndandır.


Bu içerik 19.01.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1635 kez okundu.