MİSYON - VİZYON

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİNİN MİSYONU
Teknoloji ve bilimi temel alarak ilaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazların araştırma, geliştirme, üretim, tüketim süreçlerinin her aşamasında aktif görev ve sorumluluk alan, etik değerlere bağlı, analitik düşünen, edindiği bilgileri farklı uygulama alanlarına taşıyabilen, girişimci, yenilikçi eczacılar yetiştirmek; yaptığı bilimsel araştırmalar sonucunda ürettiği ürün ve hizmetlerle toplumsal fayda sağlamaktır.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİNİN VİZYONU
Eğitim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası düzeyde yürüten, hasta ve toplum merkezli eğitime önem veren, disiplinlerarası çalışmalarla bilimsel veriyi hizmete dönüştüren, sürdürülebilirlik ilkesini benimseyen, yenilikçi ve öncü bir fakülte olmaktır.

Bu içerik 15.07.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 6440 kez okundu.