MİSYON - VİZYON

Misyonumuz

    Uluslararası değerlerin ışığında, teknoloji ve bilimi temel alarak, ilaç üretim ve tüketim aşamalarının her ikisinde de aktif  görev ve sorumluluk alan,  bilime, insan sağlığına, lisans ve lisansüstü eğitime katkı sağlayacak eczacılar yetiştirmektir.   

"Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kurulduğu ilk andan itibaren farklı disiplinlerden herkesi kucaklayan, bilimsel düşüncenin ışığı ile yol alan, gayretli, kendi alanlarında etkin akademik kadrosu ile eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir."


Vizyonumuz

Uluslararasıstandartlarda eğitim ve araştırmayla eczacı yetiştiren, uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayan, hasta ve toplum merkezli eğitime önem veren, bilimsel veriyi hizmete dönüştüren, eczacılık endüstrisindeki problemleri çözmeye çalışan lider bir fakülte olmaktır.   

Bu içerik 15.07.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4823 kez okundu.