Öğrenci Danışmanları

 Danışmanlık

Edeceği Sınıf

Danışmanın

Adı-Soyadı

Danışmanın

Telefonu

Danışmanın

E-Mail Adresi

1. sınıf

Doç. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

0284 235 01 80/3261

ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK

0284 235 01 80/1161

gulsahgedik@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ

0284 235 01 80/2152

yaseminsahbaz@trakya.edu.tr

2. sınıf

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

0284 235 01 80/2202

suzanokten@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

0284 235 01 80/3241

caglardemirbag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER

0284 235 01 80/3251

gamzegoger@trakya.edu.tr

3. Sınıf

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

0284 235 01 80/3231

mehmettekin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ

0284 235 01 80/2222

serapyilmaz@trakya.edu.tr

4. sınıf

Doç. Dr. Lokman AYAZ

0284 235 01 80/2182

lokmanayaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

0284 235 01 80/1191

melektamer@trakya.edu.tr

5. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

0284 235 01 80/2241

hakankolancilar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

0284 235 01 80/1201

cagatayo@trakya.edu.tr

Bu içerik 15.07.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3268 kez okundu.