TANITIM

Fakültemiz, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Diş Hekimliği ile Eczacılık Fakültesi kurulmasına dair; Millî Eğitim Bakanlığı’nın 28/07/2011 tarih ve 15433, 15434 sayılı yazıları üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30. uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/08/2011 tarih ve 2239 sayısı ile kararlaştırılmış olup 24 Ekim 2011 tarih ve 28094 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmasıyla kurulmuştur.

Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı, T.Ü. Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU olup 28.11.2011-06.08.2012 arasında görev yapmıştır.  Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat CANBAZ, 08.08.2012-09.07.2014 tarihleri arasında Dekanlık görevini yürütmüştür. Fakültemiz Dekanlığını 09.07.2014-22.08.2016 tarihleri arasında üniversitemiz Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel BAYRAK yürütmüştür. 22.08.2016 tarihinde Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay ŞEREN Dekan V. olarak atanmış ve 25.10.2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından asaleten atanan Prof. Dr. Gülay ŞEREN Dekanlık görevini yürütmektedir.

Fakültemiz ilk kez 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alarak, eğitim öğretim hayatına başlamıştır. T.Ü. Eczacılık Fakültesi lisans programında, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Teknolojisi Bölümleri bulunmaktadır. Fakültemizde lisans programında toplam dokuz adet öğrenci laboratuvar dersi ile yoğun bir mesleki uygulama programı yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, Farmasötik Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı, Temel Eczacılık Bilimleri Yüksek Lisans Programı ve Eczacılık Biyokimyası Yüksek Lisans Programı sürdürülmektedir. 

  Uluslararası değerlerin ışığında, teknoloji ve bilimi temel alarak, ilaç üretim ve tüketim aşamalarının her ikisinde de aktif görev ve sorumluluk alan, bilime, insan sağlığına, lisans ve lisansüstü eğitime katkı sağlayacak eczacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
 
Eczacılık Fakültesi bünyesinde Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü işbirliğinde her yıl belli sayıda öğrenci yurt dışına gönderilmekte ayrıca Farabi Programı kapsamında da bilgi ve görgü artırmak üzere farklı fakültelere gitmek isteyen öğrencilerin de bu programdan faydalanması sağlanmaktadır.
 
Öğrencilerin ilgi duydukları konularda, ulusal platformlarda mesleki kongre ve yarışmalara katılım istekleri desteklenerek başarılı geri dönüşleri ve aldıkları ödüller büyük önem taşımakta ve öğrencilerin mesleğe olan motivasyonlarını artırmaktadır.
 
Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi her yıl 14 Mayıs Eczacılık Gününü tüm öğretim üyeleri, öğrencileri ve çeşitli meslek kuruluşları ile birlikte büyük bir coşku ile kutlamaktadır. Bir hafta boyunca bilimsel ve sosyal çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Mesleki uygulamaya yönelik öğrencilerin eğitim-öğretimini destekleyen, mezun olduktan sonra iş yaşamlarında fayda sağlayacak seminerler ve paneller gerçekleştirilmektedir.
Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunları aldıkları donanımlı eğitim programı sonucunda, farmasötik ürünlerin elde edilmesinden, tasarımına ve üretimine kadar geçen her aşamada yeterli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olur. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevini yapar. İlaç ile ilgili her konuda hasta, sağlık personeli ve topluma bilgi aktarır.      İlaçta dozlama ile uygulamaya bağlı hatalar konusunda, akılcı ve güvenli ilaç kullanımında danışmanlık hizmeti verir.  İlaçtaki etkili maddenin terapötik etkilerini tanır ve ilaçla tedavide ilaç ilgili karşılaşılabilecek, farmakokinetik özellikleri ve stabilitesi gibi sorunları çözer. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonu konularında yeterli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olur. Doğal ve kimyasal ilaç hammaddelerinin elde edilişi, üretim teknolojileri, üretim yeri özellikleri konusunda bilgi ve becerilere sahiptir. Biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesi ve üretiminin her aşamasında görev alabilir ve bu ürünlerin kalite güvencesi konularını ve süreçlerini tanır. Farmasötik, biyoteknolojik ve radyofarmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, toksikolojik analizleri ve farmasötik kontrollerini yapar. Hastanede eczacılık hizmetleri, standartları, hastanede kalite yönetiminde eczacının rolü, hastane eczanelerinde teknolojik yenilikler, risk yönetimi prosedürleri, birim ilaç dağıtım sistemleri, hastanelerde parenteral karışımların hazırlanması, hasta ilaç güvenliğini sağlar. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma, patent konuları arasındaki ilişkileri kavrar.        Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak Eczane organizasyonunu yapar.       
 
Fakültemizde;
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü,
Eczacılık Teknolojisi Bölümü,
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
olmak üzere 3 bölüm ve
Analitik Kimya Anabilim Dalı,
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı,
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
Biyokimya Anabilim Dalı,
Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı,
Farmakoloji Anabilim Dalı,
Farmakognozi Anabilim Dalı,
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı,
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı,
Klinik Eczacılık Anabilim Dalı,
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı,
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı,
olmak üzere 12 anabilim dalı ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'na bağlı; 
Kozmetoloji Bilim Dalı ve Biyofarmasötik Farmakokinetik Bilim Dalı
adında 2 bilim dalımız bulunmaktadır.
Tanıtım Filmi


Bu içerik 16.09.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 12566 kez okundu.