Temel Değerler

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİNİN TEMEL DEĞERLERİ

Atatürk İlke ve İnkılaplarına Bağlılık: Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Atatürk İlke ve İnkılaplarını temel alarak akademik hayatına yön vermektedir.
Adillik: Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eğitim öğretim, araştırma ve yönetimde adil olma ilkesini benimsemektedir.
Etik Değerlere Bağlılık: Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yüksek Öğretim Kurumları Etik Davranış İlkelerini temel alarak akademik hayatına yön vermektedir.
Evrensellik: Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde, herhangi bir inanç, kültür veya coğrafya sınırlamasına bağlı kalmaksızın, tüm paydaşlar eşit hak ve değere sahiptir.
Girişimcilik: Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi girişim odaklı konumlanarak stratejik odağını buna göre geliştirmektedir.
Hesap Verebilirlik: Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde yapılan tüm işlemler şeffaf ve açık yürütülmektedir.
Kalite Odaklılık: Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde kalite güvencesinin sağlanması, programın sürekli iyileştirilmesinin desteklenmesi ve programın uluslararası standartları karşılaması hedeflenmektedir.
Katılımcılık: Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi iç ve dış paydaşlarının her kademede yönetim süreçlerine katılımlarını sağlamaktadır.
Kurumsal Aidiyet: Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde kurum kültürüne uyum sağlanarak, birimin amaç ve hedeflerine bağlılık gösterilmekte ve birim değerlerine saygı duyulmaktadır.
Yenilikçilik: Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi farklı ve daha iyi yollar bulmak için sürekli araştırma ve geliştirme yaparak, iş, teknoloji veya toplumsal alanda değişim yaratmakta ve gelişme sağlamaktadır.

Bu içerik 11.03.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 2884 kez okundu.