Temel Değerler

Atatürk İlke ve İnkılaplarına Bağlılık

Bilimsel Etik

Dürüstlük

Kurum Aidiyet Hissi

Tarafsızlık

Şeffaflık

Katılımcılık

Evrensellik

Girişimcilik

Yenilikçilik

Bu içerik 11.03.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 38 kez okundu.