Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3281
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Analitik Toksikoloji, Spektroskopi, Eser Elementler, Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri, AAS, ICP-MS

Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ

Görev : Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 18
TÜ E-Posta : fatmagunes@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Bitki sistematiği, Morfoloji, Palinoloji, karyoloji, Etnobotanik, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Prof. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2181
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tibbi Biyokimya, Moleküler Biyokimya

Prof. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Doğal Ürün Kimyası, Mikrobiyal Sekonder Metabolitler, Kütle Spektroskopisi, Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi

Prof. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2172
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Moleküler Hücre Biyolojisi

Prof. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2202
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mikoloji, Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Görev : Biyokimya Anabilim Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : yesimyesiloglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Antioksidanlar, enzimatik sentezler, enzim izolasyonu ve saflaştırma, enzim immobilizasyonu

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2192
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Mehmet TEKİN

Görev : Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3231
TÜ E-Posta : mehmettekin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Bitki Morfolojisi ve Anatomisi, Farmasötik Botanik, Bitki Sistematiği, Etnobotanik, Palinoloji

Doç. Dr. Gülşah GEDİK

Görev : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik Teknoloji, Nanoteknoloji, Kozmetoloji

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Görev : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2241
TÜ E-Posta : hakankolancilar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Organik Kimya

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmakoloji

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Görev : Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik toksikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ

Görev : Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : habibeyilmaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Biyokimya, Biyofarmasötik, Protein-protein etkileşim analizi, Nanobiyofarmasötik

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ ÖZGÜVEN

Görev : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2222
TÜ E-Posta : serapyilmaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik Kimya, Medisinal Kimya

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3241
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Örnek ön işlemleri, kromatografi, HPLC

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

Görev : Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2152
TÜ E-Posta : yaseminsahbaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Medicinal Chemistry, Drug Delivery Sciences

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KARAGÖZ

Görev : Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : ugurkaragoz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik Biyoteknoloji, Gen Tedavisi, Gen ve İlaç Taşıyıcı Sistemler, Hücre Kültürü, Rekombinant DNA Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan ERGİN

Görev : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : adoganergin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Nanoteknoloji, İlaç Taşıyıcı Sistemler, Farmasötik Mühendislik, İlaç Ruhsatlandırma Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÇEVİK

Görev : Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 6155
TÜ E-Posta : diclecevik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmakognozi, Fitoterapi, Fitokimya, Sekonder bitki metabolitleri, Ekstraksiyon ve izolasyon, Yapı tayini

Dr. Öğr. Üyesi Anıl YILMAZ

Görev : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2211
TÜ E-Posta : anilyilmaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kimya, Organik Kimya, NMR, Terpenler, Yarı Sentez, Total Sentez, Kromatografi, Antioksidanlar, Antikolinesterazlar, Opioid Reseptör Agonistleri

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ülkü GÜN

Görev : Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : zulkugun@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zatiye Ayça ÇEVİKELLİ YAKUT

Görev : Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3291
TÜ E-Posta : zaycacevikelli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hakan NAZLI

Görev : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : hakannazli@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik Teknoloji, Nanoteknoloji, Kendiliğinden Emülsifiye Olan Sistemler (SEDDS)

Arş. Gör. Dr. Gökben ŞAHİN

Görev : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : gokbensahin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde YENİCE ÇAKMAK

Görev : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2251
TÜ E-Posta : gozdeyenice@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dilhe Nur ÇİM

Görev : Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2132
TÜ E-Posta : dilhenurcim@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Analitik Kimya

Arş. Gör. Alparslan Semih SALAN

Görev : Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
TÜ E-Posta : asemihsalan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hilal SANCAR

Görev : Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
TÜ E-Posta : hilalsancar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nazlı MAYDA

Görev : Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 2131
TÜ E-Posta : nazlimayda@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Botanik, Palinoloji, Arı Ürünleri

Arş. Gör. Mustafa DAŞMAN

Görev : Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2272
TÜ E-Posta : mustafadasman@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ayça EREK

Görev : Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2272
TÜ E-Posta : aycaerek@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Biyokimya, Farmasötik Biyoteknoloji, Nano İlaç Taşıma Sistemleri