Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 17.08.2015 - 17.08.2018
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Görev : Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 20.05.2015 - 20.05.2018
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 111
TÜ E-Posta : yesimyesiloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fatma Güneş

Görev : Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 17.08.2015 - 17.08.2018
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 18
TÜ E-Posta : fatmagunes@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 27.01.2017 - 27.01.2020
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Göreve Başlama : 04.06.2015
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 17.08.2015 - 17.08.2018
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 14.08.2015 - 14.08.2018
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Görev : Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 03.07.2017 - 03.07.2020
TÜ E-Posta : mehmettekin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 25.11.2016 - 25.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK

Görev : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğr.Üyesi
Görev Süresi : 18.06.2016 - 18.06.2019
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Meral YÜCE

Görev : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 17.03.2017 - 17.03.2020
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meralyuce@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 17.08.2015 - 17.08.2018
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Görev : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 20.05.2015 - 20.05.2018
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1253
TÜ E-Posta : hakankolancilar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Görev : Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 19.09.2017 - 19.09.2020
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ

Görev : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 02.05.2017 - 02.05.2020
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : serapyilmaz@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER

Görev : Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Görev Süresi : 27.11.2017 - 27.11.2020
TÜ E-Posta : gamzegoger@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

Görev : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Göreve Başlama : 09.12.2016
TÜ E-Posta : yaseminsahbaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hakan NAZLI

Görev : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğr.Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : hakannazli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde YENİCE

Görev : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Görev Süresi : 06.02.2017 - 06.02.2020
TÜ E-Posta : gozdeyenice@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Zatiye Ayça ÇEVİKELLİ

Görev : Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Görev Süresi : 14.02.2017 - 14.02.2020
TÜ E-Posta : zaycacevikelli@trakya.edu.tr