Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 17.08.2021 - 17.08.2024
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3281
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Görev : Biyokimya Anabilim Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : yesimyesiloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ

Görev : Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 17.08.2021 - 17.08.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 18
TÜ E-Posta : fatmagunes@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 27.01.2020 - 27.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2192
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 18.05.2021 - 18.05.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2181
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 17.08.2021 - 17.08.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 17.08.2020 - 17.08.2023
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2172
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2202
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Görev : Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3231
TÜ E-Posta : mehmettekin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Görev : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 03.04.2018 - 03.04.2022
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2241
TÜ E-Posta : hakankolancilar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 17.08.2021 - 17.08.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK

Görev : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 17.09.2018 - 17.09.2021
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Görev : Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 07.10.2019 - 07.10.2023
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ

Görev : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 02.05.2020 - 02.05.2024
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2222
TÜ E-Posta : serapyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3241
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER

Görev : Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 27.11.2017 - 27.11.2020
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3251
TÜ E-Posta : gamzegoger@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

Görev : Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 05.09.2018 - 05.09.2022
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2152
TÜ E-Posta : yaseminsahbaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KARAGÖZ

Görev : Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 07.01.2020 - 07.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : ugurkaragoz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ

Görev : Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 20.01.2020 - 20.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : habibeyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan ERGİN

Görev : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 27.01.2020 - 27.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : adoganergin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÇEVİK

Görev : Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 06.02.2020 - 06.02.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 6155
TÜ E-Posta : diclecevik@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl YILMAZ

Görev : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 10.02.2020 - 10.02.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2211
TÜ E-Posta : anilyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zatiye Ayça ÇEVİKELLİ YAKUT

Görev : Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Görev Süresi : 24.02.2020 - 24.02.2023
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3291
TÜ E-Posta : zaycacevikelli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hakan NAZLI

Görev : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : hakannazli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gökben ŞAHİN

Görev : Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : gokbensahin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde YENİCE ÇAKMAK

Görev : Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Görev Süresi : 06.02.2020 - 06.02.2023
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2251
TÜ E-Posta : gozdeyenice@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dilhe Nur ÇİM

Görev : Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Görev Süresi : 05.02.2021 - 05.02.2022
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2132
TÜ E-Posta : dilhenurcim@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Alparslan Semih SALAN

Görev : Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Görev Süresi : 05.02.2021 - 05.02.2022
TÜ E-Posta : asemihsalan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hilal SANCAR

Görev : Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Görev Süresi : 05.02.2021 - 05.02.2022
TÜ E-Posta : hilalsancar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Nazlı MAYDA

Görev : Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
Görev Süresi : 08.03.2021 - 08.03.2022
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 2131
TÜ E-Posta : nazlimayda@trakya.edu.tr