Bölüm Başkanlıkları

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Görev Süresi : 09.11.2018 - 09.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 02.09.2018 - 02.09.2021
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan ERGİN

Görev : Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanı (Uhdesinde)
Görev Süresi : 01.10.2020 - 01.10.2023
TÜ E-Posta : adoganergin@trakya.edu.tr