Burs Komisyonu

Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 18
TÜ E-Posta : fatmagunes@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÇEVİK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 6155
TÜ E-Posta : diclecevik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dilhe Nur ÇİM

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2132
TÜ E-Posta : dilhenurcim@trakya.edu.tr