Burs Komisyonu

Arş. Gör. Dilhe Nur ÇİM

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2132
TÜ E-Posta : dilhenurcim@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Analitik Kimya