Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Başkan
Görev Süresi : 18.08.2017 - 18.08.2020
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

Görev : Üye
Görev Süresi : 18.08.2017 - 18.08.2020
TÜ E-Posta : yaseminsahbaz@trakya.edu.tr