Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Başkan
Görev Süresi : 18.08.2017 - 18.08.2020
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3241
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

Görev : Üye
Görev Süresi : 18.08.2017 - 18.08.2020
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2152
TÜ E-Posta : yaseminsahbaz@trakya.edu.tr