Erasmus Değişim Programı

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

Görev : Fakülte Sorumlusu
Görev Süresi : 30.10.2019 - 30.09.2022
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2152
TÜ E-Posta : yaseminsahbaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER

Görev : Fakülte Sorumlusu
Görev Süresi : 30.09.2019 - 30.09.2022
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3251
TÜ E-Posta : gamzegoger@trakya.edu.tr