Erasmus Değişim Programı

Doç. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Fakülte Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Meral YÜCE

Görev : Fakülte Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meralyuce@trakya.edu.tr