Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Başkan
Göreve Başlama : 22.08.2016
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Çetin Hakan KARADAĞ

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 10.10.2016 - 10.10.2019
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1434
TÜ E-Posta : hkaradag@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 21.08.2017 - 21.08.2020
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 111
TÜ E-Posta : yesimyesiloglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 21.08.2017 - 21.08.2020
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 16.01.2018 - 16.01.2021
TÜ E-Posta : mehmettekin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 02.09.2015 - 02.09.2018
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Meral YÜCE

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 16.01.2018 - 16.01.2021
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meralyuce@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Görev : Yardımcı Doçent Üye
Görev Süresi : 16.01.2018 - 16.01.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1253
TÜ E-Posta : hakankolancilar@trakya.edu.tr