Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Başkan
Göreve Başlama : 22.08.2016
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3281
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Analitik Toksikoloji, Spektroskopi, Eser Elementler, Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri, AAS, ICP-MS

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 01.11.2023 - 01.11.2026
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : yesimyesiloglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Antioksidanlar, enzimatik sentezler, enzim izolasyonu ve saflaştırma, enzim immobilizasyonu

Prof. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 01.11.2023 - 01.11.2026
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2202
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mikoloji, Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 01.11.2023 - 01.11.2026
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2181
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tibbi Biyokimya, Moleküler Biyokimya

Doç. Dr. Sedat ŞENGÜL

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 23.03.2023 - 23.03.2026
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1169
TÜ E-Posta : sedatsengul@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sıvı Metaller, Moleküler Dinamik Simülasyonları, Kristal Yapılar, Faz Geçişleri, Nanomateryaller, Camsı malzemeler

Doç. Dr. Gülben SAYILAN ÖZGÜN

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 27.03.2023 - 27.03.2026
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1615
TÜ E-Posta : gulbensayilanozgun@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TIBBİ BİYOKİMYA

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 12.10.2023 - 12.10.2026
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2192
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 02.09.2021 - 02.09.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Doğal Ürün Kimyası, Mikrobiyal Sekonder Metabolitler, Kütle Spektroskopisi, Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi

Doç. Dr. Gülşah GEDİK

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 01.10.2023 - 01.10.2026
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik Teknoloji, Nanoteknoloji, Kozmetoloji

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Görev Süresi : 01.04.2021 - 01.04.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3241
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Örnek ön işlemleri, kromatografi, HPLC

Arş. Gör. Dilhe Nur ÇİM

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 02.12.2022 - 02.12.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2132
TÜ E-Posta : dilhenurcim@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Analitik Kimya

Görev : Öğrenci Temsilcisi
TÜ E-Posta : ogr14@trakya.edu.tr