Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Başkan
Göreve Başlama : 22.08.2016
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3281
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 16.10.2020 - 16.10.2023
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : yesimyesiloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 14.10.2019 - 14.10.2022
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2192
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 07.10.2020 - 07.10.2023
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2181
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 12.10.2020 - 12.10.2023
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 18
TÜ E-Posta : fatmagunes@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 02.09.2021 - 02.09.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan ERGİN

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 07.10.2020 - 07.10.2023
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : adoganergin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 07.10.2020 - 07.10.2023
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2172
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 30.03.2021 - 30.03.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2202
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Görev Süresi : 01.04.2021 - 01.04.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3241
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zatiye Ayça ÇEVİKELLİ YAKUT

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 05.11.2020 - 05.11.2022
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3291
TÜ E-Posta : zaycacevikelli@trakya.edu.tr