Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Başkan
Göreve Başlama : 22.08.2016
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3281
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Analitik Toksikoloji, Spektroskopi, Eser Elementler, Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri, AAS, ICP-MS

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 26.09.2022 - 26.09.2025
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2192
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 14.11.2023 - 14.11.2026
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2181
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tibbi Biyokimya, Moleküler Biyokimya

Prof. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 26.09.2022 - 26.09.2025
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Doğal Ürün Kimyası, Mikrobiyal Sekonder Metabolitler, Kütle Spektroskopisi, Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi

Doç. Dr. Sedat ŞENGÜL

Görev : Doçent Temsilcisi
Göreve Başlama : 23.03.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1169
TÜ E-Posta : sedatsengul@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sıvı Metaller, Moleküler Dinamik Simülasyonları, Kristal Yapılar, Faz Geçişleri, Nanomateryaller, Camsı malzemeler

Doç. Dr. Gülşah GEDİK

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 09.11.2023 - 09.11.2026
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik Teknoloji, Nanoteknoloji, Kozmetoloji

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Görev Süresi : 30.11.2022 - 30.11.2025
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmakoloji

Arş. Gör. Dilhe Nur ÇİM

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 02.12.2022 - 02.12.2024
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2132
TÜ E-Posta : dilhenurcim@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Analitik Kimya