Farabi Değişim Programı

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Fakülte Sorumlusu
Görev Süresi : 30.09.2019 - 30.09.2022
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Görev : Fakülte Sorumlusu
Görev Süresi : 30.10.2019 - 30.09.2022
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2241
TÜ E-Posta : hakankolancilar@trakya.edu.tr