Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Bölüm Sorumluları

Yrd. Doç. Dr. Çağatay OLTULU

Görev : Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Meral YÜCE

Görev : Eczacılık Teknolojisi Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meralyuce@trakya.edu.tr