Mevlana Değişim Programı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Görev : Fakülte Sorumlusu
Görev Süresi : 30.09.2019 - 30.09.2022
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2241
TÜ E-Posta : hakankolancilar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK

Görev : Fakülte Sorumlusu
Göreve Başlama : 30.09.2019
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr