Sarf Malzeme Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr

Görev : Üye
TÜ E-Posta : meralyuce@trakya.edu.tr