Staj Komisyonu

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2192
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Üye
Görev Süresi : 30.09.2019 - 30.09.2022
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2202
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mikoloji, Mikrobiyoloji

Doç. Dr. Gülşah GEDİK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik Teknoloji, Nanoteknoloji, Kozmetoloji

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmakoloji

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik toksikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ ÖZGÜVEN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2222
TÜ E-Posta : serapyilmaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik Kimya, Medisinal Kimya

Arş. Gör. Dr. Zatiye Ayça ÇEVİKELLİ YAKUT

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3291
TÜ E-Posta : zaycacevikelli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hakan NAZLI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : hakannazli@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik Teknoloji, Nanoteknoloji, Kendiliğinden Emülsifiye Olan Sistemler (SEDDS)

Arş. Gör. Dr. Gökben ŞAHİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : gokbensahin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde YENİCE ÇAKMAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2251
TÜ E-Posta : gozdeyenice@trakya.edu.tr