Yönetim

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Dekan
Görev Süresi : 05.11.2018 - 05.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Dekan Yardımcısı
Göreve Başlama : 16.09.2020
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3241
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan ERGİN

Görev : Dekan Yardımcısı
Göreve Başlama : 16.09.2020
TÜ E-Posta : adoganergin@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Selma BİNER

Görev : Fakülte Sekreter V.
Göreve Başlama : 01.04.2019
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3181
TÜ E-Posta : selmabiner@trakya.edu.tr