Danışman Listesi

Danışman Listesi

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ

Görev : 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı 1. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : serapyilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Görev : 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı 1. Sınıf Danışmanlığı
TÜ E-Posta : mehmettekin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Lokman AYAZ

Görev : 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı 2. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı 2. Sınıf Danışmanlığı
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Görev : 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı 3. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1253
TÜ E-Posta : hakankolancilar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Görev : 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı 3. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 113
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK

Görev : 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı 4. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 125
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meral YÜCE

Görev : 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı 4 . Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meralyuce@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı 5. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı 5. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr