Danışman Listesi

Danışman Listesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 1. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2241
TÜ E-Posta : hakankolancilar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 1. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl YILMAZ

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 1. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2211
TÜ E-Posta : anilyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 2. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 2. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2152
TÜ E-Posta : yaseminsahbaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KARAGÖZ

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 2. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : ugurkaragoz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 3. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3241
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 3. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3251
TÜ E-Posta : gamzegoger@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÇEVİK

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 3. Sınıf Danışmanlığı
TÜ E-Posta : diclecevik@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 4. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2222
TÜ E-Posta : serapyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 4. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : habibeyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 5. Sınıf Danışmanlığı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan ERGİN

Görev : 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı 5. Sınıf Danışmanlığı
TÜ E-Posta : adoganergin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2172
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ

Görev : Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : habibeyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl YILMAZ

Görev : Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2211
TÜ E-Posta : anilyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zatiye Ayça ÇEVİKELLİ YAKUT

Görev : Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3291
TÜ E-Posta : zaycacevikelli@trakya.edu.tr