2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJLARINDA UYGULANACAK ESASLAR

1) Trakya Üniversitesi Akademik takvimi ve Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi uyarınca, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Stajları ile ilgili aşağıda belirtilen tarihlerin geçerli olmasına karar verilmiştir.
 
2) Öğretim üyeleri tarafından Microsoft Teams hesapları üzerinden bir Staj Ödev Ekibi oluşturulacaktır. Ödev tarihleri 05/07/2021-20/09/2021 tarihleri arasında olacak ve sisteme yüklenmeyen ve geçerli (resmi) bir mazeret bildirmeyen öğrencilerin defterleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ödev gruplarına, boş Staj defterleri, öğretim üyeleri tarafından PDF dosyası olarak yüklenecektir. Öğrenciler bu defterlerin tamamının çıktısını alıp, defterlerinin baş kısmında yer alan Staj Esaslarına uygun olarak, el yazısı ve mavi tükenmez kalem ile hazırladıktan sonra gerekli kısımları ıslak imzalı olarak kurum (eczane, hastane, firma) yetkililerine (eczacı, ikinci eczacı, mesul müdür, fabrika yetkilisi vb.) imzalatıp mühürleteceklerdir. Islak imzalı olarak tamamlanan defterlerin fotokopi, fotoğraf vb. kopyaları tekrar PDF dosyası haline dönüştürülerek, öğrencinin teams hesabı üzerinden 1 (bir) dosya halinde sisteme geri yüklenecektir. Öğrenciler, bu evrakları sisteme geçerli süre içerisinde yükledikleri takdirde, defterler değerlendirilecektir. Öğrenciler defterlerin ıslak imzalı nüshalarını yüz yüze eğitim öğretimin başladığı hafta içerisinde öğrenci işlerine teslim edecektir.
 
 
 

Öğrencinin seçtiği kurumu Dekanlığa bildirmesi

 (Form 2 teslim tarihi)

04/06/2021

Tüm formların öğrenci işlerine teslim edilmesi

18/06/2021

Staj defterlerinin sisteme yüklenmesi

20/09/2021

Staj defterlerinin teslim edilmesi

Yüz yüze eğitim öğretimin başladığı hafta

Staj I ve Staj II dersi tarih aralıkları

05/07/2021-06/08/2021

12/07/2021-13/08/2021

26/07/2021-20/08/2021

02/08/2021-27/08/2021

09/08/2021-06/09/2021

16/08/2021-13/09/2021

23/08/2021-20/09/2021

Staj III dersi tarih aralıkları

05/07/2021-20/08/2021

12/07/2021-27/08/2021

26/07/2021-06/09/2021

02/08/2021-13/09/2021

09/08/2021-20/09/2021

 
 
3) COVID-19 Pandemisi nedeniyle, Yurt dışında yaşayan öğrencilerimizin, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında yürütülecek olan yaz dönemi Staj I ve Staj II derslerinin stajlarını da, yalnızca bu yaz döneminde geçerli olmak üzere, Staj 3 dersi stajında olduğu gibi kendi ülkelerinde yapabilmelerinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
 
4) Öğrencilerin Staj başvurusu sırasında HES kodlarını Fakültemize bildirmeleri ve karantina, hastanede yatış ya da evde izolasyon vb. COVID ile ilişkili durumlarda staja devam edemedikleri günlerin staj sonuna eklenerek stajın gün sayısının tamamlanacak şekilde uzatılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
 
 5) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde Staj I, Staj II ve Staj III derslerini birlikte alacak olan öğrencilerin Staj I dersini 31.05.2021-25.06.2021 tarihleri arasında 20 iş günü, Staj II dersini 28.06.2021-30.07.2021 tarihleri arasında 20 iş günü ve Staj III dersini 02.08.2021- 13.09.2021 tarihleri arasında 30 iş günü olacak şekilde yapmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu durumdaki öğrencilerin; Seçtiği kurumu Dekanlığa bildirmesi gereken (Form 2 teslim tarihi) son tarih: 12.05.2021 Tüm formların öğrenci işlerine teslim edilmesi gereken son tarih: 21.05.2021 olarak belirlenmiştir.
 
6) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi sonunda Staj I dersi defterlerinin Arş. Gör. Hakan NAZLI, Arş. Gör. Gökben ŞAHİN, Arş. Gör. Gözde YENİCE ÇAKMAK, Arş. Gör. Alparslan Semih SALAN ve Arş. Gör. Hilal SANCAR tarafından, Staj II defterlerinin Arş. Gör. Dr. Zatiye Ayça ÇEVİKELLİ YAKUT, Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan Ergin, Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÇEVİK tarafından, Staj III defterlerinin Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI, Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK, Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU tarafından incelenmesine ve Staj Komisyonu onayı ile karara bağlanmasına karar verilmiştir.
 
Bu içerik 22.02.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 646 kez okundu.