Yönerge Usul ve Esaslar

Trakya Üniversitesi Yönerge Usul ve Esaslar:

1. Trakya Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
2. Trakya Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi
3. Trakya Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge
4. Trakya Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yöntemi Uygulama Esasları Yönergesi
5. Trakya Üniversitesi 4'lük Not Sisteminin 100'lük Not Sistemine Çevrilmesi Hakkında Senato Kararı
6. Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi
7. Trakya Üniversitesi Zorunlu Ortak Servis Derslerine İlişkin Esas ve Usuller
8. AKTS Notlandırma Sistemine Uyum Hakkında Senato Kararı
9. Trakya Üniversitesi Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
10. Trakya Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
11. Trakya Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
12. Trakya Üniversitesi Öğrenci Senatosu Yönergesi
13. Özel Öğrenci Yönergesi
14. Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersleri Yönergesi
15. Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri Dersleri Yönergesi
16. 5'lik, 6'lık, 10'luk ve 20'lik Not Sistemlerinin 100'lük Not Sistemine Dönüştürülmesi
17. Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi (İndirmek İçin Chrome Dışındaki Tarayıcıları kullanınız.)
18. Uzaktan Öğretim İle Yapılacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar
19. Öğrenci Konseyi Yönergesi
20. Azami Süre Esaslar
21. Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Eğitim Öğretim Sınav ve İşleyişe İlişkin Usul ve Esaslar

Eczacılık Fakültesi Yönerge Usul ve Esaslar:

1. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bitirme Projesi Yönergesi 
2. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi
3. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
4. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anket Uygulama Yönergesi
5. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Bu içerik 08.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 1196 kez okundu.