09.04.2018 tarihinde Çanakkale gezisi düzenlenmesi sebebiyle yapılamayacak olan derslerin telafileri hakkında.

1-) Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ’in, 09.04.2018 tarihinde Çanakkale gezisi düzenlenmesi sebebiyle yapılamayacak olan "Farmasötik Botanik" dersinin telafisi; 02.04.2018 Pazartesi günü 08.30-10.30 saatleri arasında,
2-) Doç. Dr. Lokman AYAZ’ın, 09.04.2018 tarihinde Çanakkale gezisi düzenlenmesi sebebiyle yapılamayacak olan Biyokimya I dersinin telafisi; 16.04.2018 tarihinde 08:30-10:30 saatleri arasında,
3-) Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ’ın, 09.04.2018 tarihinde Çanakkale gezisi düzenlenmesi sebebiyle yapılamayacak olan Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji dersinin telafisi; 30.04.2018 tarihinde 08:30-10:30 saatleri arasında yapılacaktır.
Bu içerik 02.04.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 390 kez okundu.