2019-2020 EK MADDE 2'E GÖRE YAPILAN YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

Başvurusu kabul edilen ve edilmeyen öğrencilerin listesi ektedir.

Başvurusu kabul edilen adayların kayıt işlemlerini 03 - 06 Eylül  2019 tarihleri arasında Fakültemiz Öğrenci İşleri Servisine şahsen başvurmak sureti ile yapmaları gerekmektedir. 

Asil adayların kayıt yaptırmaması durumunda Yedek Adayların kayıt işlemleri 09-11 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

Not: Süresi içerisinde şahsen kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
        

YATAY GEÇİŞ KAYDINDA İSTENECEK BELGELER
1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2. 6 Adet Fotoğraf
3. Öğrenci Bilgi Formu  ( Öğrenci İşleri Ofisinde Verilecektir.)
Not: Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını kayıtta teslim etmek zorundadırlar.
Ek Dosyalar
Bu içerik 02.09.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 581 kez okundu.