2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJLARI HAKKINDA DUYURU

Fakültemiz Staj Komisyonunun 15.10.2021 tarihli toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Stajlarının yürütülmesinde aşağıda sıralanan maddelerin uygulanmasının uygun olduğuna Yönetim Kurulunun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 1: Trakya Üniversitesi Akademik takvimi ve Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi uyarınca, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Stajları ile ilgili aşağıda belirtilen tarihlerin geçerli olmasına karar verilmiştir.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Staj IV ile İlgili ÖnemliTarihler

Staj IV Başlangıç Tarihi

14/02/2022

 

Son Gün

Öğrencinin seçtiği kurumu Dekanlığa bildirmesi

(Form 2 teslim tarihi)

27/12/2021

Tüm formların öğrenci işlerine teslim edilmesi

08/02/2022

Staj IV defterlerinin teslim edilmesi

25/05/2022

Staj IV Sınavı

06/06/2022

Staj IV Bütünleme Sınavı

20/06/2022

*Yukarıda belirtilen tarihler son tarihlerdir. Evraklar kargo ile ulaştırılacaksa kargonun belirtilen tarihlerde

fakültemize ulaşmış olması gerekmektedir.

*Belirtilen tarihlerden sonra öğrencilerden hiçbir evrak kabul edilmeyecektir.


KARAR 2: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında yürütülecek olan Staj IV dersinin, COVID-19 Pandemisi nedeniyle bu yarıyıl için geçerli olmak üzere Edirne ili ile sınırlandırılmayıp, öğrencilerin talep ettikleri yurt içi illerde sürdürülmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

KARAR 3: Öğrencilerin Staj başvurusu sırasında HES kodlarını Fakültemize bildirmeleri ve karantina, hastanede yatış ya da evde izolasyon vb. COVID ile ilişkili durumlarda staja devam edemedikleri günlerin staj sonuna eklenerek stajın 50 iş gününe tamamlanacak şekilde uzatılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

KARAR 4 : 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Staj IV dersi defterlerinin Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI, Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK, Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU, Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan Ergin, Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÇEVİK, Arş. Gör. Dr. Zatiye Ayça ÇEVİKELLİ YAKUT, Arş.Gör. Hakan NAZLI, Arş.Gör. Gökben ŞAHİN, Arş. Gör. Gözde YENİCE ÇAKMAK, Arş. Gör. Alparslan Semih SALAN ve Arş. Gör. Hilal SANCAR tarafından incelenmesine ve Staj Komisyonu onayı ile karara bağlanmasına karar verilmiştir.

KARAR 5: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında, Staj ile ilgili, fakültemiz dışındaki tüm paydaşlarla yapılacak olan görüşme ve yazışmaların takibinin Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ ve Doç. Dr. Suzan ÖKTEN tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

KARAR 6 : 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı staj denetlemelerinin görüntülü telefon görüşmeleri şeklinde, kurumun dahili hattından öğrenci ile yapılacak telefon görüşmeleri şeklinde ya da bizzat staj yerini ziyaret şeklinde yapılabileceğine ve Bitirme Projesi Danışmanları tarafından hazırlanan Staj IV denetleme raporlarının staj komisyonu adına Doç. Dr. Suzan ÖKTEN’e teslim edilmesine karar verilmiştir.
Bu içerik 20.10.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 396 kez okundu.