Anket Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Fakültemizde yapılmış olan anketleri değerlendirmek amacıyla Eğitim Öğretim Komisyonu Anket Değerlendirme Alt Komisyonu tarafından 15.06.2023 de saat 10.00'da Dekanlık Toplantı Salonunda toplantı gerçekleştirilmiştir.
Dekanımız Prof. Dr. Gülay ŞEREN'in de katıldığı toplantıda, Fakültemiz Eğitim Öğretim Komisyonu Anket Değerlendirme Alt Komisyonu üyeleri tarafından 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında uygulanan anketlerin değerlendirilmeleri yapılmıştır. Puanlama içeren (1-5 puan) anket soru ve maddelerindeki ortalama puan 3.5’un altında (%70’in altında) ise bunlar yetersiz olarak değerlendirilmiştir ve iyileştirmeye açık konular olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte, elde edilen veriler geçen senelerde yapılan anket sonuçları ile kıyaslanmıştır. Uygulanan bu anketlere yönelik anket değerlendirme raporları hazırlanarak sunulmuştur.
Ek Resimler
Bu içerik 30.06.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 93 kez okundu.