Bitirme Projesinin Hazırlanması ve Teslim Edilmesine İlişkin Kararlar

  1.  Bitirme projesi, danışman tarafından sınavdan en az 3 gün önce sınavda görevli kurul üyelerine teslim edilecektir.
  2.  Bitirme Projesi Orijinallik Raporu “Turnitin” intihal programı kullanılarak tez danışmanı veya öğrenci tarafından alınacaktır. Orijinallik Raporu, tezin yalnızca Kapak Sayfası, Giriş ve Amaç, Genel Bilgiler, Bulgular, Tartışma, Sonuçlar, Özet ve Abstract bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınacaktır.
  3.  Bitirme projesi, danışman ve kurul üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında, alınan raporda belirtilen benzerlik oranı %30’dan az olacak ve Orijinallik Raporu tez taslağı ile birlikte kurul üyelerine gönderilecek, limitin aşıldığı durumda benzer olan kısımların düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına ait olacaktır.
  4. Danışman öğretim üyesi tarafından bitirme projesi, kurul üyelerine basılı olarak ya da elektronik ortamda pdf dosya şeklinde gönderilecektir.
  5. Bitirme projesinin düzeltilmiş ve ciltlenmiş hali, tez sınavından sonra, en geç bir hafta içinde öğrenci tarafından 3 nüsha olarak (dağılım: kütüphane-danışman-öğrenci) danışmana teslim edilecektir.

Poster ölçüleri (Kongre merkezinden verilen ölçüler):

Pixel ölçüleri:

Width: 1081 pixel                Height: 1918 pixel

Document size:

Width: 9.15 cm

Height: 16.24 cm

Resolution: 300 pixel/inch

 

Bu içerik 17.05.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 653 kez okundu.