Doç. Dr. Elvan BAKAR Trakya Üniversitesinde Kongreye Katıldı.

Fakültemiz Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Temel Bilimleri  Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Elvan BAKAR, 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen olan XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi (XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, UKECEK-2017)' nde, "Titanyum dioksit Nanopartiküllerinin, T/G HA VSMC (aort düz kas) Hücreleri Üzerinde Yarattığı Oksidatif Stresin qRT-PCR Yöntemi ile Belirlenmesi /Determination of Oxidative Stress Caused by Titanium dioxide Nanoparticles on T / G HA VSMC (aorta smooth muscle) Cells by qRT-PCR Method" başlıklı poster bildirisini sundu.
Bu içerik 26.09.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 582 kez okundu.