Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bitirme Projesi Konuları

T.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ KONULARI

 

EZCACILIK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı

Proje Konusu

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Analitik toksikoloji, eser elementler, spektroskopik yöntemler, validasyon

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Enzim saflaştırma, enzimatik sentezler, enzim immobilizasyonu, doğal antioksidanlar, antioksidant aktivite tayinleri

Doç. Dr. Fatma GÜNEŞ

Geleneksel Kullanımı Olan Bitkiler

Doç. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Antimikrobiyal aktivitenin saptanması, mikrobiyolojik analiz çalışmaları, mikroorganizmalardan elde edilen ürünler

Doç. Dr. Lokman AYAZ

miRNA'ların klinik önemi/terapötik kullanımı, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve antianjiogenesis, diyabet biyokimyası.

Yrd. Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Antimikrobiyal aktivitenin saptanması, mikrobiyolojik analiz çalışmaları, mikroorganizmalardan elde edilen ürünler.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Bitki morfolojisi ve anatomisi

Yrd. Doç. Dr. Çağlar DEMİRBAĞ

Kromatografik ve spektrofotometrik madde miktar tayini

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Bitkilerden sekonder metabolitlerin izolasyonu, yapılarının aydınlatılması, asetilkolinesteraz inhibisyon(Anti-Alzheimer) ve antikanser aktivitelerinin  taranması.

Yrd. Doç. Dr. Hakan KOLANCILAR

Antikanser ilaçlar

Kolinerjik, Antikolinerjik ve Antikolinesterazlar

Adrenerjik sinir sistemine etki eden ilaçlar

Yrd. Doç. Dr. Melek AKINCI

Santral Sinir Sistemi İlaçları

Yrd. Doç. Dr. Çağatay OLTULU

İlaçların toksik etkilerinin değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Serap

Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Moleküler Hücre Biyolojisi, rekombinant DNA teknolojisi, Hücre Kültürü, Kanser Biyolojisi

Yrd. Doç. Dr. Gülşah GEDİK

Partiküler formülasyon geliştirme ,topikal formülasyon geliştirme, dermokozmetik ürün tasarımı  

Yrd. Doç. Dr. Meral YÜCE

Tabletlerde fizikokimyasal değerlendirmeler

Bu içerik 16.05.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1437 kez okundu.