FAKÜLTEMİZ 2021-2022 AKADEMİK YILI EĞİTİM-ÖĞRETİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA İDARİ BİRİM SORUMLULARI İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fakültemiz akreditasyon süreci çalışmaları kapsamında ve 2021-2022 akademik yılı eğitim-öğretiminin değerlendirilmesi amacıyla 24 Haziran 2022 tarihinde birim idari personelleri ile toplantı düzenlendi. Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülay ŞEREN, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan ERGİN, Fakülte Sekreteri Selma BİNER ve idari personelin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda birim idari sorumluları tarafından tespit edilen eksiklikler, 2022-2023 eğitim dönemi için öneriler dile getirildi.
Ek Resimler
Bu içerik 06.07.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 110 kez okundu.