Fakültemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Açılacak Seçmeli Dersler

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILACAK

SEÇMELİ DERSLER


Dersin Kodu

Seçmeli Dersin Adı

Öğretim Üyesi

ECZ621

Mesleki İngilizce I

Dr. Öğr. Üyesi Anıl Yılmaz

ECZ627

Adli Toksikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

ECZ553

Klinik Öncesi Toksisite Testleri

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

ECZ591

Analitik Metot Validasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

ECZ607

Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlilik

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan ERGİN

ECZ541

İlaç Analizleri ve Validasyon

Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ

ECZ603

Memeli Hücre Kültürü

Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ

ECZ517

Spektral Yöntemlerle Organik Yapı Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

ECZ567

Kozmetoloji

Doç. Dr. Gülşah GEDİK

ECZ558

Protein Kodlamayan RNA’ların Dünyası

Prof. Dr. Lokman AYAZ

ECZ543

Besin Bitkileri

Prof. Dr. Mehmet TEKİN

ECZ609

Antibiyotiklerin ve Antimikrobiyal Maddelerin Akılcı Kullanımı

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

ECZ575

Spor Eczacılığı

Öğr. Elemanı Samet Sercan KORKMAZ

ECZ559

İlaç Taşıyıcı Sistem Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

ECZ631

Polimerler ve Farmasötik Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

ECZ633

Eczacılıkta Uygulamalı Girişimcilik

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ ÖZGÜVEN

 

Bu içerik 18.09.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 692 kez okundu.