FAKÜLTEMİZ DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLŞAH GEDİK' İN YAZARLARI ARASINDA YER ALDIĞI ‘’HUMAN AUTOİMMUNİTY AND ASSOCİATED DİSEASES'' KİTABI YAYIMLANDI

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik’in bölüm yazarları arasında olduğu “Human Autoimmunity and Associated Diseases” isimli kitap, Cambridge Scholars Publishing tarafından yayımlandı.
Ek Resimler
Bu içerik 07.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 323 kez okundu.