Fakültemiz Öğrencilerinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bitirme Projesi Konuları

  

Resim

 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ KONULARI

 

Öğrenci No

Öğrenci

 Adı-Soyadı

Danışman

Adı-Soyadı

Bitirme Projesi Konusu

1151401804

Nurseli İbram
SALİ

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Bazı Antineoplastik İlaçları Kullanan Kanser Hastalarının Serum Örneklerinde Eser Elementlerin İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometri Yöntemi ile Tayini

1151401601

Vesa GJİNİ

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Trakya Bölgesinde Üretilen Şarap Örneklerinde Bazı Eser Elementlerin İndüktif Eşleşmiş PlazmaKütle Spektrometri Yöntemi ile Tayini

1151401044

Bahadır TOPAL

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Bazı Süt Örneklerinde Eser Elementlerin İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometri Yöntemi ile Tayini

1151401001

Onur Umut ÖZEN

Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ

Her Yönüyle Cannabis sativa L.

1151401005

Sümeyye BOZKURT

Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ

Hiperakümülatör Bitkiler ve Özelikleri

1151401040

Ezgi MERTOĞLU

Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ

Helicryhsum italicum ( Roth ) G. Don ve Farmasötik Özellikleri

1151401033

Sevdican OTAR

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Bor İçeren ve İçermeyen Çamaşır Deterjanlarının Dezenfektan Etkinliklerinin Araştırılması

1141401603

Marsıda SHAHINI

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Bebeklerde Kullanılan Sıvı Çamaşır Deterjanlarının Dezenfektan Etkinliklerinin Araştırılması

1151401034

Emre ULUŞEN

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Vankomisine Dirençli Enterokok izolatlarında Antibiyotiklerin Kombine Etkisinin Araştırılması

1151401608

Gamze SHALİ

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

1151401008

Can ÖZGÜR

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Antikoagülan İlaçlar

1141401805

Aisha Ajjan ALHADİD

Doç. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Sekonder Metabolitlerin Biyosentez Yolakları

1151401031

İrem Meryem KESDİ

Doç. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Stypopodium schimperi Alginden Biyoaktif Sekonder
Metabolitlerin İzolasyonu ve Yapılarının Aydınlatılması

1151401032

Elif Semiha ÇAY

Doç. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Dictyopteris polypodioides Alginin Fitokimyasal ve
Biyoaktif Özelliklerinin İncelenmesi

1151401016

Dilşad GÜZEL

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Türkiye’ye endemik olan Digitalis lamarckii Ivanina (Plantaginaceae) türünün anatomik özellikleri

1151401030

Özge HAN

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Türkiye’ye endemik olan Paracaryum racemosum Britten var. racemosum (Boraginaceae) türünün anatomik özellikleri

1151401050

Aysu GÖNÜLTAŞ

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Türkiye’ye endemik olan Phlomis linearis Boiss. & Balansa (Lamiaceae) türünün anatomik özellikleri

1151401049

Medya KIZIL

Doç. Dr. Lokman AYAZ

Ergojenik Takviyelerin Sporcu Performansı Üzerine Etkisi ve Metabolizması

1151401012

Necdet Can AŞKAN

Doç. Dr. Lokman AYAZ

CRISPR-Cas9 Gen Düzenleme Sistemi ve Klinik Kullanımı

1151401023

Mehmet Akif SUBAŞI

Doç. Dr. Lokman AYAZ

Alzhemier Hastalığının Patogenezinde Diyabetin Rolü

1151401613

Ayda GEDİK

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Kanser Hücrelerinin Enerji Metabolizması

1151401042

Aysel DÜNDAR

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Farmasötik Biyoteknolojide Rekombinant DNA Teknolojisi

1151401021

Utku ERTAŞ

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Radyofarmasötik İlaçların Tanı ve Tedavide Kullanımı

1151401052

Elif Feyza Nur USTA

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Papatya suyu toniğinin akne tedavisinde kullanılan Antibiyotiklerin Etkinliği Üzerine Etkisinin Araştırılması

1151401043

Elis KAPLAN

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Siprofloksasine Dirençli E. coli İzolatlarında
Antibiyotiklerin Kombine Etkisinin Araştırılması

1151401027

Gizem Ezgi ÖRÜN

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Candida İzolatlarında Proteinaz Aktivitesinin ve Biyofilm Oluşumunun Araştırılması

1141401705

Hadia ALABED

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Antibakteriyel Maddeler

1151401025

Şadan İrem ÖZÇEVİREN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Antiviral Maddeler

1151401036

Büşra KUZDERE

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Rasemik Binol sülfonik asit varlığında anilinin
polimerizasyonu

1151401004

Emre TAŞKIRAN


Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Geriatrik Hastalarda Non-streroid Antiinflamatuar
İlaçların Kullanımı

1151401035

İrem TUNALI


Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Yaşlılarda Sık Görülen Kanserlerde Farmakolojik Tedavi
Yaklaşımları

1151401045

Selin ATMACA


Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Romatoid Artrit ve Tedavide Kullanılan Non-streroid
Antiinflamatuar İlaçlar

1151401604

Sebile ERDINCH MURAD


Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Non-streroid Antiinflamatuar İlaçların
Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı

1141401704

Aya Alsakka AMİNİ

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Antidepresan ilaç kullanımına bağlı zehirlenmeler

1151401029

Beşir Sefa MUMAY

Dr. Öğr. Çağatay Üyesi OLTULU

Hipervitaminoz

1151401026

Cafer Halit Kök

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Endokrin bozucular

1151401020

Mert ZİLELİ

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK

Pediatrik Kullanıma Uygun Midriyatik
Formülasyon Geliştirilmesi

1151401010

Nurseda KURŞUN

Dr. Öğr. Üyesai Gülşah GEDİK

Doğala Özdeş Diş Formülasyonları
Geliştirilmesi

1151401051

Almina Birce DÜNDAR

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK

Kahverengi Alglerin Farmasötik Kullanımı

1151401808

İlayda Gül ALBAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Türkiye'de Bor Cevherinin Zenginleştirilmesi
Sürecinde Eser Element İçerik Değişiminin ICP-MS Yöntemi ile İncelenmesi

1151401013

Melike ÇAKAN

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Adli Bilimlerde Numune Analizinde Kullanılan Analitik Teknikler

1151401028

Hilal Dilara TOPUZ

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Sofra Tuzlarının Ağır Metal ve Eser Element İçeriklerinin
ICP-MS yöntemi ile tayini

1151401003

Cansu KANTUR

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ

Sedatif Etkili Yeni Benzopdiazepin Türevlerinin Moleküler Modelleme Yöntemleri Kullanılarak Tasarımı

1151401009

Selin YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ

Alzheimer Hastalığında Etkili Yeni İnhibitörlerin Moleküler Modelleme Yöntemleri Kullanılarak Tasarımı

1151401038

İzel DEDE

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ

BDNF Proteinine Etkili Yeni Bileşiklerin Moleküler Modelleme Yöntemleri Kullanılarak Tasarımı

1151401803

İzel ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ

Yeni HDAC Enzim İnhibitörlerinin Moleküler Modelleme Yöntemleri Kullanılarak Tasarım

1151401048

Muhammet ALLAK

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER

Anthemis altissima L. ‘nın Uçucu yağ ve Ekstrelerinin in vitro Yöntemlerle Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

1151401014

İrem YAVAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER

Tripleurospermum decipiens (Fisch & C. A. Mey) Bornm. Uçucu Yağ ve Ekstrelerinin in vitro Yöntemlerle Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

1151401011

Ümmühan TÜRKYOLU

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER

Phlomis linearis (Boiss. & Bal) Uçucu Yağ ve Ekstrelerinin in vitro yöntemlerle Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

1151401041

Ezgi Nur GÜRŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER

Phlomis linearis  (Boiss. & Bal) Uçucu Yağ ve Ekstrelerinin in vitro Yöntemlerle Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması

1151401019

Dilara IŞIK

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

Aktif Farmasötik Bileşen İyonik Sıvıların Sentezi,
Karakterizasyonu ve Formülasyon Geliştirme

1151401046

Gülten ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

İyonik Sıvılar Yardımıyla Transdermal İlaç Taşıyıcı Sistemler Geliştirme

1151401802

Buse Gizem AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

İyonik Sıvı Formülasyonlarının Antimikrobiyal Aktivite
Üzerine Etkileri

 

 

Bu içerik 03.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 793 kez okundu.