FAKÜLTEMİZDE DIŞ PAYDAŞIMIZ İSTANBUL ECZACILAR KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE 30 MAYIS 2023 TARİHİNDE TOPLANTI DÜZENLENDİ

Fakültemizde kalite çalışmaları kapsamında İstanbul Eczacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri ile toplantı düzenlendi.

Paydaş katılımının amacı iç ve dış paydaşlar ile yapıcı ilişkiler kurmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. Günümüzde üniversitelerin/fakültelerin paydaşları ile etkileşimi giderek önem kazanmakta, birimlerin sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri öngörülmektedir. Fakültemizin 2023-2027 Stratejik Planında yer alan paydaş analizi kapsamında gerçekleştirilen toplantılarla paydaşlarla yapılacak işbirliği ya da projeleri belirlemek, yol haritası çizmek ve projelerin başarısına katkı sağlayacak her ayrıntıyı planlamak için uygun stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

30 Mayıs 2023 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülay ŞEREN, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ ÖZGÜVEN, Fakülte Sekreteri Selma BİNER, İstanbul Eczacılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ecz. Erhan ALINMAZ
ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Mehtap PALACI katıldı.

Faaliyet gösterdiği sektörde büyümeyi, süreçlerinde iyileştirme çalışmaları yapmayı, ortak memnuniyetini yükseltmeyi ve ortak potansiyelini sürekli arttırmayı ana hedefleri olarak belirleyen İstanbul Eczacılar Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda  görüş ve öneriler alınarak resmi mekanizmaların geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve işbirliğinin sağlanması değerlendirildi.

Resim

Resim

Bu içerik 05.06.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 91 kez okundu.