FAKÜLTEMİZDE DIŞ PAYDAŞIMIZ SELÇUK ECZA DEPOSU BÖLGE SORUMLULARI İLE 24 MAYIS 2023 TARİHİNDE TOPLANTI DÜZENLENDİ

Fakültemizde kalite çalışmaları kapsamında Selçuk Ecza Deposu Bölge Sorumluları ile toplantı düzenlendi. Paydaş katılımının amacı iç ve dış paydaşlar ile yapıcı ilişkiler kurmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. Günümüzde üniversitelerin/fakültelerin paydaşları ile etkileşimi giderek önem kazanmakta, birimlerin sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri öngörülmektedir. Fakültemizin 2023-2027 Stratejik Planında yer alan paydaş analizi kapsamında gerçekleştirilen toplantılarla paydaşlarla yapılacak işbirliği ya da projeleri belirlemek, yol haritası çizmek ve projelerin başarısına katkı sağlayacak her ayrıntıyı planlamak için uygun stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
24 Mayıs 2023 tarihinde Fakültemiz Dekanlık Makamında gerçekleştirilen toplantıya Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülay ŞEREN, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ ÖZGÜVEN, Fakülte Sekreteri Selma BİNER, Selçuk Ecza Deposu Trakya Şube Müdürü Fikret A. GEZİCİOĞLU, Edirne Müşteri Temsilcisi Tezcan YÜZER ve Kırklareli Müşteri Temsilcisi Yusuf BOZKURT katıldı. 64 yılı aşkın bir süredir, ilaç dağıtımı alanında, sektörün güvenilir ve saygın kurumlarından biri olarak faaliyetlerini yürütmekte olan kurum yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantıda  görüş ve öneriler alınarak resmi mekanizmaların geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve işbirliğinin sağlanması değerlendirildi.

Resim
Bu içerik 02.06.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 97 kez okundu.