III. ECZACILIK EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ 17-19 KASIM 2021 (ÇEVRİM İÇİ)

17-19 Kasım 2021 tarihleri arasında III. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Kongrenin sürekliliğinin sağlanması, çıktılarının etkisinin yaygınlaştırılması ve aynı zamanda Fakültelerin birbirleri ile iletişiminin arttırılması açısından önem arz etmektedir.

Başlıca bildiri konuları; 


Covid-19 Pandemisi Döneminde Eğitim
Öğrenci aktiviteleri (Pandemide ve genelde)
 Ölçme ve değerlendirme yöntemleri (örn: klinik uygulamalarda, stajlarda, sosyal yeterliliklerin kazandırılmasında vb,
 Eğitimde dijitalleşme/sanal gerçeklik uygulamaları
 Staj merkezlerinde standardizasyon ve değerlendirme yöntemleri
Üniversitenin dış paydaş işbirliği örnekleri (örn: sanayi, kamu) 
Fakülte tanıtımı
 Akreditasyon sürecinde yaşanan zorluklar, kazanımlar, fırsatlar
Bildiri özeti gönderme için son tarih 12 Kasım 2021'dir. 

Kongre ile ilgili detaylı bilgilere http://www.eczakkongre.com web sayfasından ulaşabilirsiniz.
 
Ek Dosyalar
Bu içerik 08.11.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 87 kez okundu.