İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Eczacılık Fakülteleri 2020 Bahar Dönemi uzun dönem stajları için başvuru almaya başlamıştır.

Resim

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), endüstrinin nitelikli işgücü ihtiyacının giderilmesi, ilaç endüstrisine ilgi duyan öğrencilerin endüstriyi tanıması ve eğitim süreçlerinde öğrendikleri teorik bilgileri pratikte uygulayabilmeleri için “Endüstriyi Keşfet Staj Programı”nı başlatmıştır. 
Programın Eczacılık fakülteleri 2020 Bahar Dönemi uzun dönem stajları için başvurular alınmaya başlanmıştır.
Program kapsamında aday başvuruları standart bir form çerçevesinde alınacaktır. Form doldurulduktan sonra öğrencilerden belirlenmiş sorulara verecekleri cevapları videoya çekip yüklemeleri beklenmektedir. Tamamlanan başvurular sistem içindeki bir havuzda toplanacak ve programda yer alan İEİS üyesi firmalar tarafından görüntülenecektir.
-Bu aşamada, uzun dönem staj yapmak isteyen 5. Sınıf Eczacılık bölümü öğrencilerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular, program dahilindeki firmalar tarafından değerlendirilecek ve 20 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru sahiplerine olumlu/olumsuz dönüş yapılacaktır.
-Staj Programı’na ilişkin sorular için endustriyikesfet@ieis.org.tr adresi ile iletişime geçilebilecektir.
-İlaç endüstrisinin öncü kuruluşu İEİS’in koordinasyonu ve fakültenizin değerli işbirliğinde, ilgili internet sayfası üzerinden stajlar sistemli bir şekilde düzenlenecek ve başvuruların standardizasyonu sağlanacaktır.
-Bu kapsamda, Endüstriyi Keşfet Staj Programı için A4 formatına uygun şekilde hazırlanan afişin, basılı veya dijital olarak öğrencilere duyurulması konusunda desteğiniz için bilgilerinize sunarız.

-Programın internet sayfası: www.ieis.org.tr/endustriyikesfet
Bu içerik 12.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 193 kez okundu.