ÖĞRETİM ÜYELERİMİZE “1001 PROJE” KAPSAMINDA TÜBİTAK DESTEĞİ

Yürütücülüğünü Fakültemiz Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Demirkıran’ın, proje araştırmacılığını Fakültemiz Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Kaynak Onurdağ ve Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Suzan Ökten’in yaptığı “Deniz Aktinomisetlerinde Yeni Antimikrobiyal ve Antikanser Bileşiklerin Araştırılması” konulu, 220.000 TL bütçeli projenin TÜBİTAK tarafından “1001” olarak desteklenmesine karar verildi. Proje kapsamında, antibakteriyel doğal ürünlerin bilinen en iyi üreticilerinden biri olan deniz kaynaklı Streptomyces türlerinden, yeni kimyasal yapıya sahip biyoaktif sekonder metabolitlerin izolasyonu ve yapılarının aydınlatılmasının yanı sıra izole edilen saf bileşiklerin antimikrobiyal ve antikanser aktivitelerinin araştırılması amaçlanıyor.


Yürütücülüğünü Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Nural’ın, proje araştırmacılığını Fakültemiz Biyokimya A.D. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Lokman Ayaz, Farmasötik Kimya A.D. Dr. Öğr. Üyesi Serap Yılmaz ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji A.D. Öğr. Üyesi Doç. Dr. A. Hakan KURT’un yaptığı “Yeni 1,4-Naftokinon-Tiyazol Türevi 2-Amino-3-(4-(4-sübstitüefenil)-2-(aroil/açilimino)tiyazol-3(2H)-il)naftalen-1,4-dion Bileşiklerinin Sentezi, Bu Bileşiklerin in vitro Olarak Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi ve Asit Dissosiyasyon Sabitlerinin Belirlenmesi” konulu, yaklaşık 272.000 TL bütçeli projenin, TÜBİTAK tarafından “1001” olarak desteklenmesine karar verildi. Projeyle ilaç tasarımında önemli yere sahip olan 1,4-naftokinon yapısı ile birlikte tiyazol halkasını içerecek, değiştirilebilir sübstitüe gruplara sahip otuz altı adet yeni bileşiğin sentezlenmesi ve bu bileşiklerin meme kanser hücre hattında, hücre döngüsünde önemli rol oynayan enzimleri ile birlikte antiproliferatif ve apoptotik etkileri değerlendirilecek.
Bu içerik 14.08.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 532 kez okundu.