Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER'in TÜBİTAK Projesi Kabul Edildi.

Fakültemiz Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER'in yürütücü olarak yer aldığı Tübitak- 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında sunulan  Tripleurospermum callosum (Boiss. & Heldr.) E. Hossain ekstrelerinin üriner sistem patojenleri üzerine etkinlikleri"  isimli Tübitak projesi 295.000 TL bütçe ile desteklenmesi uygun bulunmuştur.
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Gamze Göger
Proje Araştırmacıları : 
Dr. Arş. Gör. Deniz Aksoy: Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Fatih Göger: Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD
 
Proje Danışmanları: 
Prof. Dr. Fatih Demirci: Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD 
Prof Dr. Yavuz Bülent Köse: Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik ABD
Bu içerik 05.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 450 kez okundu.