Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ'ın Patent Tescili

Buluşçuları arasında Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ'ın da yer aldığı PCT: P19/1467 başvuru numaralı "Targeted Drug Delivery to be Used in Treating Osteomyelitis" başlıklı buluş European Patent Office (EPO) tarafından tescillenmiştir.
Tescillenen buluşa ait çalışmalara 2014 yılında "Osteomiyelit Tedavisinde Nanoboyutlu Antibiyoterapi" başlıklı E.Ü. Bilimsel Araştırma Desteği ile başlanmış ve 2017 yılında patent başvurusu yapılmıştır. Buluş, antibiyotiğin biyobozunur ve biyouyumlu bir taşıyıcı sisteme yüklenerek taşınması, bu sistemden kontrollü salımı, sistemin içerisine enkapsüle edilen magnetit aracılığı ile fiziksel olarak enfekte dokuya hedeflendirilmesi sonucunda toksisitesinin azaltılması ve antibiyotik direncinin önlenmesini mümkün kılan ilaç taşıyıcı sistem tasarımını kapsamaktadır. Araştırmanın in vivo aşamaları da gerçekleştirilmiş olup, osteomiyelit tedavisinde standart antibiyotik tedavisine üstünlüğü kanıtlanmıştır.
Tescillenen patentin buluş sahipleri Prof. Dr. Şenay Şanlıer, Doç. Dr. Güliz Ak Demiroz, Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ, Arş. Gör. Fulden Aydın ve Özge Sarı yer almaktadır. "
Bu içerik 18.07.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 290 kez okundu.