Değişim Programları

Erasmus Değişim Programı

Doç. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Fakülte Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Meral YÜCE

Görev : Fakülte Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : meralyuce@trakya.edu.tr

Farabi Değişim Programı

Prof. Dr. Fatma Güneş

Görev : Fakülte Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 18
TÜ E-Posta : fatmagunes@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Fakülte Sorumlusu
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr

Mevlana Değişim Programı

Doç. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Fakülte Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 122
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Fakülte Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr