Değişim Programları

Erasmus Değişim Programı

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KARAGÖZ

Görev : Fakülte Sorumlusu
Görev Süresi : 21.12.2022 - 21.12.2025
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : ugurkaragoz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmasötik Biyoteknoloji, Gen Tedavisi, Gen ve İlaç Taşıyıcı Sistemler, Hücre Kültürü, Rekombinant DNA Teknolojisi

Farabi Değişim Programı

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Fakülte Sorumlusu
Görev Süresi : 21.12.2022 - 21.12.2025
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Farmakoloji

Mevlana Değişim Programı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Görev : Fakülte Sorumlusu
Görev Süresi : 21.12.2022 - 21.12.2025
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2241
TÜ E-Posta : hakankolancilar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Organik Kimya