Komisyonlar

Organizasyonlar ve Halkla İlişkiler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2241
TÜ E-Posta : hakankolancilar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr

Akademik Teşvik Komisyonu

Prof. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2181
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Görev : Üye
Göreve Başlama : 30.09.2019
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3231
TÜ E-Posta : mehmettekin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Üye
Göreve Başlama : 30.09.2019
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2202
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3281
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : yesimyesiloglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 18
TÜ E-Posta : fatmagunes@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2192
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2181
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2172
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2202
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3231
TÜ E-Posta : mehmettekin@trakya.edu.tr

Balkan Ünversiteleri Eczacılık Fakülteleri Birliği Birim Sorumluları

Prof. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2172
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr

Görev : Üye
TÜ E-Posta : meralyuce@trakya.edu.tr

Bilimsel Yayınları Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : yesimyesiloglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet TEKİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3231
TÜ E-Posta : mehmettekin@trakya.edu.tr

Bologna Süreci Sorumluları

Prof. Dr. Lokman AYAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2181
TÜ E-Posta : lokmanayaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KARAGÖZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : ugurkaragoz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gökben ŞAHİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : gokbensahin@trakya.edu.tr

Burs Komisyonu

Prof. Dr. Fatma GÜNEŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 18
TÜ E-Posta : fatmagunes@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÇEVİK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 6155
TÜ E-Posta : diclecevik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dilhe Nur ÇİM

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2132
TÜ E-Posta : dilhenurcim@trakya.edu.tr

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

Görev : Üye
Görev Süresi : 18.08.2017 - 18.08.2020
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2152
TÜ E-Posta : yaseminsahbaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : habibeyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zatiye Ayça ÇEVİKELLİ YAKUT

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3291
TÜ E-Posta : zaycacevikelli@trakya.edu.tr

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3241
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3251
TÜ E-Posta : gamzegoger@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ŞAHBAZ ÖZER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2152
TÜ E-Posta : yaseminsahbaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : habibeyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2211
TÜ E-Posta : anilyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KARAGÖZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : ugurkaragoz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÇEVİK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 6155
TÜ E-Posta : diclecevik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hakan NAZLI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : hakannazli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dilhe Nur ÇİM

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2132
TÜ E-Posta : dilhenurcim@trakya.edu.tr

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ FAKÜLTE TEMSİLCİLERİ

Prof. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ TEMSİLCİSİ
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KARAGÖZ

Görev : ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ TEMSİLCİSİ
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : ugurkaragoz@trakya.edu.tr

Memur Meltem Burçin KARAÇİVİ

Görev : ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ TEMSİLCİSİ
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 1382
TÜ E-Posta : mburcinkaracivi@trakya.edu.tr

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Bölüm Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Anıl YILMAZ

Görev : Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2211
TÜ E-Posta : anilyilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2202
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KARAGÖZ

Görev : Eczacılık Teknolojisi Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : ugurkaragoz@trakya.edu.tr

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan ERGİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : adoganergin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DEMİRBAĞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3241
TÜ E-Posta : caglardemirbag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : habibeyilmaz@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Selma BİNER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3181
TÜ E-Posta : selmabiner@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Türkay TOKLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 3191
TÜ E-Posta : turkaytoklu@trakya.edu.tr

Kariyer Merkezi Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ

Görev : Fakülte Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2222
TÜ E-Posta : serapyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl YILMAZ

Görev : Fakülte Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2211
TÜ E-Posta : anilyilmaz@trakya.edu.tr

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Gülay ŞEREN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3281
TÜ E-Posta : gulayseren@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özlem DEMİRKIRAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 116
TÜ E-Posta : ozlemdemirkiran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2241
TÜ E-Posta : hakankolancilar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Selma BİNER

Görev : Üye
Göreve Başlama : 30.09.2019
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3181
TÜ E-Posta : selmabiner@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Müjde BEKDAŞ

Görev : Üye
Göreve Başlama : 30.09.2019
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 3221
TÜ E-Posta : mujdeoktem@trakya.edu.tr

Programlararası Geçiş Komisyonu

Prof. Dr. Yeşim YEŞİLOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : yesimyesiloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLANCILAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2241
TÜ E-Posta : hakankolancilar@trakya.edu.tr

Sarf Malzeme Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖGER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 3251
TÜ E-Posta : gamzegoger@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zatiye Ayça ÇEVİKELLİ YAKUT

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3291
TÜ E-Posta : zaycacevikelli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hakan NAZLI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : hakannazli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gökben ŞAHİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : gokbensahin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde YENİCE ÇAKMAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2251
TÜ E-Posta : gozdeyenice@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dilhe Nur ÇİM

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2132
TÜ E-Posta : dilhenurcim@trakya.edu.tr

Seminer Programı Hazırlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2222
TÜ E-Posta : serapyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2211
TÜ E-Posta : anilyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÇEVİK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 6155
TÜ E-Posta : diclecevik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde YENİCE ÇAKMAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2251
TÜ E-Posta : gozdeyenice@trakya.edu.tr

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Fatma KAYNAK ONURDAĞ

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2192
TÜ E-Posta : fatmakaynak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Üye
Görev Süresi : 30.09.2019 - 30.09.2022
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2202
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan ERGİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : adoganergin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay OLTULU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : cagatayo@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serap YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2222
TÜ E-Posta : serapyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÇEVİK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 40 » Dahili : 6155
TÜ E-Posta : diclecevik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zatiye Ayça ÇEVİKELLİ YAKUT

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3291
TÜ E-Posta : zaycacevikelli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Hakan NAZLI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : hakannazli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gökben ŞAHİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1212
TÜ E-Posta : gokbensahin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gözde YENİCE ÇAKMAK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2251
TÜ E-Posta : gozdeyenice@trakya.edu.tr

Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GEDİK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : gulsahgedik@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : habibeyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KARAGÖZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : ugurkaragoz@trakya.edu.tr

WEB Sayfası Hazırlama Komisyonu

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2172
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Suzan ÖKTEN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2202
TÜ E-Posta : suzanokten@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melek AKINCI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : melektamer@trakya.edu.tr

Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanları

Doç. Dr. Elvan BAKAR

Görev : Danışman
Telefon : 0 (284) 235 40 10 » Dahili : 2172
TÜ E-Posta : elvanbakar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Habibe YILMAZ

Görev : Danışman
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : habibeyilmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Anıl YILMAZ

Görev : Danışman
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 2211
TÜ E-Posta : anilyilmaz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zatiye Ayça ÇEVİKELLİ YAKUT

Görev : Danışman
Telefon : 0 (284) 235 01 80 » Dahili : 3291
TÜ E-Posta : zaycacevikelli@trakya.edu.tr